• Európsky týždeň mobility

  Európsky týždeň mobility od 16.9.2021 do 22.9.2021.srávili deti zo školského klubu v relaxačných ..športovo pohybových a environmentálnych aktivitách...

 • Príspevok na stravovanie

  Vážení rodičia, 

  oznamujem Vám výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni 

  - pre žiaka 1. stupňa ZŠ - 1,20 €

  - pre žiaka II. stupňa ZŠ - 1,28 €,

  s výnimkou úhrady pre deti v zmysle § 4 ods. 3, písm.a), b), c) zákona č. 544/2010 Z.z.

  vedúca školskej jedálne Marta Beslerová

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční štvrtok 2.9.2021 o 8:00 pred budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia na školskej chodbe).

  Program:

  8:00 slávnostná liturgia

  9:00 triednické hodiny

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy

  Vážení rodičia, 

  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26.08.2021 o 16:00 hod. v priestoroch našej materskej školy. 

  Prosíme Vás, aby ste pre svoje dieťa zakúpili veci podľa priloženého zoznamu.

  V prípade otázok kontaktujte p. Sosnovú 0908 826 839

                                                Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 • Pomôcky pre žiakov primárneho vzdelávania

  Milí rodičia,

  prosíme Vás, aby ste pre svoje dieťa pripravili školské pomôcky podľa priloženého zoznamu.  Vaše dieťa tak bude mať každý deň pripravené všetko, čo do školy potrebuje  a bude môcť nerušene, bez stresu pracovať so svojimi spolužiakmi.

                                                                                                                      Tešíme sa na spoluprácu

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Dotácie na stravu od 01.08.2021 - podanie informácie zákonným zástupcom

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje zákonných zástupcov detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

  Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

 • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

  Nové informácie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa „dotácia na stravu“  k 1. 9. 2021

  Dotácia na stravu bude možná len v prípade, ak žiadateľ (zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa) spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

   1.   Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

  V prílohe je čestné vyhlásenie, ktoré je nutné vypísať a odovzdať riaditeľovi školy

   2.   Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.

  Potvrdenie vydáva automaticky ÚPSVaR.

   3.   Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

  Rodič si musí požiadať o posúdenie ÚPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

   Termín odovzdania dokladov je najneskôr do 30. 7. 2021.

  Zákonný zástupca je povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu – hmotná núdza, životné minimum, zmenu v uplatňovaní daňového bonusu riaditeľovi školy. Dotácia na stravu bude poskytnutá od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží zmenu.

  Informácie: riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa školy

   

  K stiahnutiu

   

  Cestne_vyhlasenie.docx

   

   

 • Rekonštrukcia bazéna

  Po celkovej rekonštrukcii vonkajšej a vnútornej časti školy, oprave strechy nad bazénovou časťou školy, pokračujeme 2. etapou - rekonštrukciou vnútorných priestorov bazéna a spŕch. Vizualizácia rekonštrukcie nám umožňuje prežiť prázdninové dni radosťou a nadšením, že sa blíži naša túžba mať znova funkčný bazén, ktorý bol našou pýchou dlhé roky pre všetky školy v okrese.

 • Záver školského roka 2020/2021

  Dnes, na Sviatok dvojice apoštolov Petra a Pavla, sme slávnostne ukončili školský rok 2020/2021 slávnostnou liturgiou a krásnymi príhovormi p. riaditeľa Mgr. Martina Uporského a p. primátora PhDr. Mareka Čižmára. Dojímavá rozlúčka patrila našim deviatakom, ktorí sa "rozlietavajú do sveta" a odmeňovanie našich najmenších žiakov za úspešný prvý školský rok. Prajeme všetkým príjemné prázdniny, plné oddychu, pohody a nezabudnuteľných zážitkov.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

  Utorok, 29.6.2021, slávnostne ukončíme školský rok 2020/2021 s následovným programom:

  - 8:00 hod. - slávnostná liturgia pred budovou školy,

  - 9:00 hod. - príhovor riaditeľa školy a pozvaných hostí, odmeňovanie žiakov, rozlúčka s deviatakmi,

  - 9 :30 hod. - záverečné triednické hodiny s odovzdávaním vysvedčení.

  Stredu, 30.6.2021, udelil riaditeľ žiakom našej školy riaditeľské voľno. 

   

 • Deň otcov

  Deň Otcov!

  "Bol stvorený otec, ktorý je, sladký ako nektár, odvážný ako lev, veselý ako medveď a tento otec bol darovaný mne. "

  Malý videopozdrav od detí

  CZŠ s MŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov"

 • Beseda v Zemplínskej knižnici

  Žiaci 5.A sa v Zemplínskej knižnici v Trebisove zúčastnili besedy s hudobníkom, frontmanom kapely Polemic a autorom kníh pre mládež Petrom "Petkom" Opetom. Predstavil nám knihu Život Adama, ktorá má 4 časti a reálne zachytáva život jeho syna a jeho rebelské správanie. V závere besedy nám ponúkol aj hudobné prekvapenie.

 • Opera letí

  V júni sme sa zúčastnili online výchovného koncertu "Opera letí svetom". Príbeh hudby 3. bol o "opere". Bratislavský chlapčenský zbor spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, skvelými sólistami a tanečníkmi, deťom ukázali, že opera "nehryzie", že vie byť zábavná, veselá a strhujúca. Strhlo to aj našich žiakov, ktorí nemým úžasom sledovali množstvo hudobných ukážok prepojené pútavým rozprávaním.

 • Zaujímavá výtvarná výchova

  Na dnešnej VYV sme sa zahrali na ikonopiscov v našej školskej kaplnke, kde sme vytvorili prvé náčrty.

  Teším sa na hotové ikony.

  Včielky z 3. A

 • Ďalší odchovanec na besede ... Roman Rýchlik

  Dnes sme privítali vicemajstra Slovenska HK Poprad Romana RÝCHLIKA. Trebišovský rodák pôsobí ako brankár v Poprade od roku 2016. Pravidelne nastupoval v mládežníckych tímoch a pred sezónou 2019/2020 dostal príležitosť aj v prípravných zápasoch A-mužstva. Bolo nám potešením ...

 • Deň detí oslávili aj v ŠKD - opekačkou.

 • Hravé dopoludnie namiesto vyučovania k sviatku detí ...

  Pozreli sme si terakotovú výstavu v múzeu, gróf Andráši nám porozprával, ako sa mu žilo v Trebišovskom kaštieli, s rozprávkami sa pobavili tretiaci v knižnici, piknik v parku, opekačka v našom altánku, prvácke sadenie kvietkov, maľovanie na chodník, aj minifutbal ... dnešný deň sa vydaril.

 • Hodiny biológie

  Hodiny biológie pod vedením pani učiteľky Mgr. Daniely Ferenčikovej prebiehajú aj formou zážitkového učenia. Pri preberaní učiva o mäkkýšoch mali žiaci v triede živých slimákov. Mohli tak dôkladne vidieť stavbu tela, príjem potravy a mnohé iné veci. Žiakom sa takýto typ vyučovania veľmi páčil. Žiaci piateho ročníka mali za úlohu nazbierať voľne kvitnúce rastliny a byliny a zhotoviť z nich herbár. Svoju úlohu poňali zodpovedne a priniesli do školy krásne zbierky rastlín.

 • Úspechy nášho bývalého žiaka

  Gratulujeme nášmu bývalému žiakovi Radovanovi Bondrovi, hokejistovi HKM Zvolen, k víťazstvu vo finále Kaufland play off Tipos extraligy 2020/2021 a získaniu titulu majstra SR.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria