• Živé srdce pre mamky

  Pri príležitosti nadchádzajúceho dňa matiek vytvorili žiaci našej školy živé srdce, aby takto symbolicky ukázali, ako veľmi ľúbia svoje mamky. Milé mamky, máte nezastupiteľné miesto vo výchove vašich detí...Vďaka za Vás!

 • Zápis do materskej školy

  Srdečne Vás pozývame na zápis do materskej školy počas celého mesiaca máj v čase od 8:00 do 14:00 hod. alebo v inom čase  po konzultácii s riaditeľom školy Mgr. Martinom  Uporským ( 0905 291 597).

  Na zápis môžete prísť s dieťaťom pri dodržaní všetkých protiepidemiologických podmienok. Nezabudnite si doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu a vypísanú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

  Upozorňujeme rodičov na povinnosť predprimárneho vzdelávania pre deti, ktoré od 1.9.2021 dosiahnu 5 rokov.

 • Do školy bez testov

  Od pondelka, 3.5.2021, už nie sú potrebné testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy. Táto výnimka navyše platí aj pre zamestnancov školy.
  Naďalej je potrebné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Od 3.5.2021 pokračujeme v podávaní školských desiat v jedálni školy.

 • Ozdobili a postavili sme si mája

 • Školský klub

  Po uvoľnení epidemiologických opatrení si deti navštevujúce školský klub s radosťou vychutnávali pobyt medzi zvieratkami na detskej farme.

 • Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu

  Vážení rodičia,

  žiadam Vás o vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu s vykonaním kloktacieho testu pre žiakov 2. stupňa ZŠ.
  Testovanie kloktaním je dobrovoľné.
  V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním, môže byť žiak testovaný antigénovými testami, a tak preukazovať platný výsledok testu.
  Svoj súhlas / nesúhlas s vykonaním kloktacieho testu, vyjadrite do 26.4.2021 prihlásením sa do rodičovského konta na Edupage.
  Prihlasovacím menom do rodičovského konta je emailová adresa, ktorú ste poskytli škole a na túto adresu vám prišlo vaše heslo.

  Predchádzajúci prieskum  u rodičov preukázal malý záujem o kloktacie testy, preto vykonávame opakovaný prieskum. 

   

 • Obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka od 26.4.2021

  Od pondelka, 26.4.2021, je obnovené prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka.


  Podmienkou účasti žiaka je:


  - doklad o negatívnom teste žiaka a jedného rodiča na Covid 19 nie starší ako 7 dní alebo doklad o očkovaní alebo potvrdenie od lekára o prekonaní Covid-19 s vyznačením doby, kedy sa nemusí testovať,


  - čestné vyhlásenie (elektronicky v Edupage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia alebo podpísané vytlačené Čestné vyhlásenie 8a – odovzdať vždy v prvý deň nástupu začiatkom týždňa,


  - rúško

  Všetci žiaci 5. až 7. ročníka sú automaticky prihlásení na obed.
  Rodič je povinný odhlásiť svoje dieťa z obedov do 8:00 hod. príslušného dňa.


  Prvý deň, 26.4.2021, si žiaci nenosia učebnice, v škole strávia 5 hodín s triednym učiteľom. Rozvrh na nasledujúce dni dostanú žiaci na triednickej hodine.

  Mgr. Martin Uporský
   

 • Obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka od 19.4.2021

  Od pondelka, 19.4.2021, sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

  Podmienkou účasti žiaka je:

  • doklad o negatívnom teste žiaka a jedného rodiča na Covid 19, nie starší ako 7 dní
  • čestné vyhlásenie (elektronicky v Edupage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia alebo podpísané vytlačené Čestné vyhlásenie 8a – odovzdať vždy v prvý deň nástupu začiatkom týždňa
  • respirátor

  Všetci žiaci 8. a 9. ročníka sú automaticky prihlásení na obed.
  Rodič je povinný odhlásiť svoje dieťa z obedov do 8:00 hod. príslušného dňa.

  Prvý deň 19.4.2021 si žiaci nenosia učebnice, v škole strávia 5 hodín s triednym učiteľom.

  Ostatní žiaci 5.- 7. ročníka postupujú v dištančnom vzdelávaní.

   

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

 • Dabing Zootropolis v podaní 4. A 😘😊👍

  ...aj takto prebiehajú hodiny čítania na CZŠ s MŠ sv. Juraja.

 • "Bocianenie" u Včielok z 3. A

 • Výtvory zo školského klubu

 • Bociany v 1.B

  Huráá...už aj k nám na CZŠ Gorkého prileteli bociany:)

 • Pytagoriáda 2021

  Dnes si naši uspešní riešitelia školského kola pytagoriády preskúšali svoje matematické vedomosti v online okresnom kole. Veríme, že to super zvládli.

 • Nástup žiakov 1. stupňa do školy

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 8.4.2021  Vám oznamujeme, že od pondelka 12.4.2021,  obnovujeme prezenčné vyučovanie 1. stupňa ZŠ pre deti všetkých rodičov.

   Naďalej platí podmienka pretestovania jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

  Žiadame rodičov, aby pred nástupom žiakov vyplnili Prílohu 11a (elektronicky v Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia alebo podpísali vytlačenú prílohu) spolu so skenom alebo fotografiou negatívneho testu rodiča.

  Všetci žiaci 1. stupňa sú automaticky prihlásení na obed v školskej jedálni. Ak Vaše dieťa nenastúpi do školy, odhláste ho z obeda od 7:30 do 8:00 hod. u vedúcej školskej jedálne p. Beslerovej na tel. č.  0948 850 716.

 • Po veľkonočných prázdninách pokračujeme v doterajšom režime

  Od stredy, 7. apríla 2021, do odvolania pokračujeme v doterajšom režime, t. j. otvorený je 1. stupeň základnej školy a školský klub detí prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu č. 2021/10079:4-A1810, zverejneného dňa 31.03.2021.

  Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

 • Úspechy našich žiakov

  Gratulujeme našim žiakom -  Nelke Begalovej , žiačke 6.B triedy, za krásne 2. miesto na okresnom kole Dejepisnej olympiády kat. F a  úspešnému riešiteľovi okresného kola Matematickej olympiády - Šimonovi Ďurčekovi, žiakovi  5.A triedy.

  Obom žiakom prajeme ešte veľa vytrvalosti a chuti do učenia.

 • Sme úspešní v projekte Čítame radi

  Pomaly sa končí marec – mesiac kníh, ale my máme s čítaním aj naďalej veľké plány. Naša škola bola úspešnou v rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR Čítame radi 2. Získali sme prostriedky vo výške 400 € na knihy do školskej knižnice. Veríme, že nové diela našich žiakov potešia a že aj naďalej budú s radosťou navštevovať jej vynovené priestory.

 • Veľkonočný pozdrav

 • Prevádzka školy od 15.3.2021

  Od pondelka 15. marca 2021 do odvolania pokračujeme v doterajšom režime, t. j. otvorený je 1. stupeň základnej školy a školský klub detí prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

  Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria