Školská jedáleň

 

    

    Súčasťou Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Juraja je aj školská jedáleň, ktorá poskytuje stravovanie žiakom I. a II . stupňa, žiakom Špeciálnej základnej školy, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom.

     Pre žiakov ŠZŠ sa pripravená strava preváža a vydáva v priestoroch ŠZŠ. Obedy sú pre žiakov v hmotnej núdzi a stravné im prepláca Úrad práce,  sociálnych vecí a rodiny v Trebišove. Rodičia týchto žiakov prispievajú na stravné sumou 0,01 Eur za jeden obed. Počet takto vydaných obedov sa pohybuje okolo 100 obedov denne.

 

  

Milí rodičia!

S Vašími deťmi trávime pomerne dosť času a preto ani nám nie je ľahostajné ich zdravie, ktoré závisí hlavne od správnej životosprávy. Okrem športovania a pobytu na čerstvom vzduchu hrá veľmi dôležitú úlohu aj správne stravovanie.

Podľa prieskumu Ústavu verejného zdravotníctva takmer polovica detí vôbec neraňajkuje.
Z nedostatku času im rodičia  nestíhajú pripraviť ani desiatu. Výsledkom je, že si deti kupujú rôzne sladkosti, solené výrobky a doplňujú to sladenými nápojmi. Takéto desiate už na prvý pohľad nie sú najzdravšie. Nesprávne stravovanie má za následok mnohé civilizačné ochorenia. Cukor, ktorý dostávajú deti denne v strave bohatej na sladkosti, môže tiež spôsobovať, že sú na jednej strane agresívne a nezvládnuteľné, na druhej strane apatické a unavené. Možno aj preto je ich schopnosť sústrediť sa počas vyučovania podstatne znížená.
     
     Zámerom našej školskej jedálne je zlepšiť u žiakov tento nepotešujúci trend podávaním školských desiat. Hlavnou myšlienkou je, aby desiate, ktoré budú podávané boli kvalitné a nutrične hodnotné. Pokiaľ dieťaťu pripravíme vhodnú desiatu, môžeme tým pozitívne ovplyvniť jeho psychickú a fyzickú pohodu. 
Na jedálnom lístku sa budú striedať: tmavý chlieb s rôznymi nátierkami a zeleninou, pečené buchty, jogurty, ovocie, ochutené a neochutené mlieka, pudingy, cereálie s mliekom, a iné.
Ku každej desiate sa plánuje podávať aj nápoj, čím sa zabezpečí aj pitný režim. Desiata sa bude podávať počas veľkej prestávky v priestoroch jedálne, čím sa zabezpečí jej konzumácia vo vhodnom  prostredí.

     Predbežná cena jednej desiaty je plánovaná na 0,50 Eur. Systém podávania desiat bude podobný ako pri obedoch, to znamená, že bude vypracovaný jedálny lístok na týždeň dopredu, ktorý bude prístupný na našej školskej internetovej stránke. V prípade neprítomnosti bude možné dieťa odhlásiť.

     Veríme, že aj touto cestou prispejeme k zdravému vývinu naších detí. Zaujímajú nás aj Vaše názory na túto tému, preto neváhajte a vyjadrite svoj názor k danej tematike na internetovej stránke školy.
                                 

                                                              S pozdravom vedúca ŠJ!

 

         

   

 

 

 

 

  Jedálny lístok pre stravníkov je zostavovaný podľa zásad správnej výživy a podľa platných materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných ministerstvom školstva. Kladie sa dôraz na dodržiavanie kalorickej a biologickej hodnoty jedál, ako aj na pestrosť stravy, obmieňanie technologických postupov a prihliada sa aj na obľúbenosť určitých jedál u detí.

Nakoľko sme sa od 01.09.2014 stali cirkevnou školou, prispôsobíme jedálny lístok aj cirkevným požiadavkám, to znamená, že v piatky a v prikázané pôstne dni budeme pripravovať bezmäsité jedlá.

 

 

   Žiakom je zabezpečené dodávanie školského mlieka a školského ovocia, ktoré sú dotované štátom, čím sa ušetrí finančná čiastka, ktorá sa potom použije na podávanie a tým aj obohatenie jedálneho lístka o rôzne prídavky za obedom – viac ovocia a zeleniny v surovom stave, ako aj podávanie rôznych mliečnych výrobkov. Dodržiavanie správneho pitného režimu je zabezpečené podávaním rôznych ovocných štiav, čajov a vody.

 

Ceny obedov:

a) stravníci od 6 – 11 rokov

0,95 – EUR

b) stravníci od 11 – 15 rokov

1,01 – EUR

c) zamestnanci 
   dôchodcovia – bývalí zamestnanci

1,12 – EUR
1,62 – EUR

d) iné fyzické osoby

2,42 – EUR

 

Stravné za daný mesiac sa uhrádza poštovou poukážkou, alebo prostredníctvom InternetBanking.

Číslo účtu: SK 0302000000003363854551.

Stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 15.dňa v príslušnom mesiaci.

 

Odhlásenie

Žiaci, ich rodičia, alebo zákonný zástupca môžu odhlásiť stravníka z rôznych dôvodov, napr. v prípade choroby, školského výletu, športového zápasu, alebo tréningu a pod.

Odhlásiť sa dá osobne v školskej jedálni, alebo telefonicky na čísle 0948 850 716 najneskôr do 8.00 hod. príslušného dňa.

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria