Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Štvrtok 21. 10. 2021

Mapa

Počet návštev: 1551194

Fotogaléria

Novinky

 • Žiaci 7.B dnes prežili zaujímavý deň v našom najbližšom sopečnom pohorí - Slanských vrchoch. Deň s názvom Učíme sa v prírode sa niesol v duchu spoznávania prírody, opisu rastlinstva a živočíšstva pohoria, rozpoznávania jednotlivých stromov, merania obvodov stromov, vypočítavania aritmetického priemeru, zberu farebných jesenných listov na projekt z nemeckého jazyka a mnoho ďalších aktivít. Celý deň nám svietilo jesenné slniečko a v rámci prechádzky sme prešli viac ako 13 km, čo je slušný športový výkon.
  Zastavili sa aj pri Pamätníku víťazstva, ktorý je práve v rekonštrukcii. Na tomto mieste nám poskytol informácie o bojoch o Dargovský priesmyk správca Siene bojovej slávy. Po rozhovore s ním lepšie rozumieme slovu MIER a vážime si tých, ktorí sa o to zaslúžili.

  • rodič predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov (Príloha1),
  • rodič žiaka 1. ročníka predkladá aj za seba Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha 1a) pri vstupe do školy počas prvých 2 školských dní, kedy mu je umožnený vstup do školy. Pre rodičov a žiakov platí povinnosť prekrytia horných dýchacích
 • Aj tento rok sme sa spojili v modlitbe s deťmi našej školy v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove. Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

 • Naši žiaci sa zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej tabule v Trebišove a kultúrno-spoločenského programu organizovaného pri príležitosti 150. výročia sprevádzkovania železničnej trate Michaľany – Humenné. Stanicou prechádzali aj historické rušne z Michalian do Humenného a opačne.

 • P. vychovávateľky pripravili pre klubkáčov aktivity vedúce k pestovaniu návykov zdravého životného štýlu. Súčasťou popoludnia bola aj výstavka ovocia a zeleniny inštalovaná v priestoroch ŠKD. Ďakujeme všetkým rodičom ktorí štedro prispeli ukážkovým ovocím a zeleninou na realizáciu tohto podujatia.

 • V piatok 24.9.2021 sa aj naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka, ktorej výťažok je určený na pomoc a podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Ďakujeme!

 • Dnes sme zorganizovali každoročný nácvik požiarneho poplachu, ktorý dopadol fantasticky ... do 2 minút sme boli vonku. Spolu s nami za zvučky sirény prišlo hasičské auto. Páni hasiči, spolu s našou dobrovoľnou hasičkou Luckou, nám ukázali ako hasia požiar a čo všetko majú na sebe oblečené. Najšťastnejší boli naši najmenší - škôlkari.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria