Školský časopis

Navigácia

Piatok 9. 12. 2022

Mapa

Počet návštev: 1851836

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Stredu 7.12.2022 riešili tretiaci, štvrtáci a piataci školské kolo Pytagoriády. Tešíme sa, že žiaci majú záujem o matematiku.

 • Počas roka sme boli trochu dobrí, trochu zlí, lebo utorok 6.12.2022 mal veľa práce Miluláš, no aj čert sa zapotil.

 • Vážení rodičia,

  oznamujem Vám zmenu poplatkov za stravu od 1.1.2023.

  Dieťa v MŠ – 2,10 €

  Žiak 1. stupňa ZŠ – obed 1,50 €, desiata 1 €

  Žiak 2. stupňa ZŠ – obed 1,70 €, desiata 1 €

  Vedúca ŠJ Michaela Poľacká

 • Stredu 30.11.2022 sa pod záštitou Centra voľného času v Trebišove konala okresná súťaž ,,Zemplin špiva i hutori". Žiaci sa prezentovali v speve ľudovej piesne i v hovorenom slove. Z veľkeho množstva súťažiacich a talentovaných žiakov mali svoje zastúpenie i naši žiaci:

  V speve nás reprezentovali: Barbara Bobíková, Liana Chovancová, Michal Dušek.

  V hovorenom slove - Sofia Chovancová, Daniel Kačurák a Matúš Zamba.

  Získali sme krásne druhé miesto i dve tretie miesta.

  Odnášame si i skúsenosti do budúceho kola, darček v podobe krásneho ,, ftačka", ktorý symbolizuje krásny ľudový spev, a tiež výzvu do budúceho roka získať prvé miesto.

 • Spoločnosť RAJO a. s. v rámci podpory spotreby mlieka, mliečnych výrobkov na podporu zdravia a rozvoja zdravých stravovacích návykov detí, sa rozhodla zapojiť školy do školského mliečneho programu, v ktorom získa každý žiak školy, či už chodí na obedy alebo nechodí, nárok na 250 ml neochuteného mlieka Brejky denne ZADARMO.

  Prosím všetkých rodičov, aby v termíne 6.12. - 7.12. 2022 od 7:30 hod. do 16:30 hod. prišli vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne mesačnú dávku – 20 kusov mliečka Brejky. Prístup je zo zadného parkoviska – vchod do kuchyne.

 • Stredu 9.11.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom druhom mieste. Žiakov na súťaž pripravovala pani učiteľka Krajňaková. Srdečne blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria