Navigácia

 • Hodina literatúry v Zemplínskej knižnici

  Žiaci piateho ročníka navštívili 4.10.2022 na hodine literatúry Zemplínsku knižnicu. Dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí. Niektorí si vytvorili nové čitateľské preukazy, niektorí si požičali knihy a iní boli v našej knižnici prvýkrát. Tete knihovníčke Evke ďakujeme za prednášku. Veríme, že aj táto aktivita privedie našich žiakov k čítaniu a ku knihám.

  Mgr. Františka Oláhová

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Fatimská sobota

  Spolu s naším detským speváckym zborom Angelinom sme v sobotu 1.10.2022 sprevádzali archijerejskú liturgiu v Klokočove pri príležitosti fatimskej soboty pre pedagógov a zamestnancov cirkevných škôl.

 • Športová príprava od 1. ročníka

  Hodiny športovej prípravy sú v našej škole plné zábavy, pohybu a radosti. 

 • Jabĺčková pani v materskej škole

  K deťom materskej školy zavítala JABĹČKOVÁ PANI a zistila, že všetky úlohy, ktoré si pre deti pripravila, zvládli na výbornú. Úžasní malí šikovníci.

 • Bronzové pásmo - HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK

  Piatok 30.9.2022 sa žiačky a učiteľka našej školy zúčastnili slávnostného odovzdávania cien celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok v Bratislave v Pálffyho paláci. Do súťaže bolo zaslaných 130 slohových prác. Naša žiačka Nelka Begalová z 8.B, pod vedením Mgr. Františky Oláhovej, vyhrala bronzové pásmo. Sme na ňu veľmi hrdí. Okrem tejto príjemnej udalosti si pozreli viaceré zaujímavé miesta v Bratislave. Naše hlavné mesto má aj v daždi svoje čaro.


 • Európsky deň jazykov

  V piatok 30.9.2022 sa šiesti žiaci 9. ročníka zúčastnili Európskeho dňa jazykov na Cirkevnom gymnáziu Sv. Jána Krstiteľa. Mohli si vypočuť profesorov a študentov rozprávať o svojich skúsenostiach s cudzími jazykmi a zúčastnili sa súťaže, kde hádali, ktoré krajiny vidia na obrázku a ktorý jazyk počujú z nahrávky. Boli veľmi šikovní a vyhrali prvé miesto v tejto súťaži, za čo dostali sladkú odmenu. Bolo to dopoludnie plné zážitkov a nových poznatkov o cudzích jazykoch.

  Ing. Jurina Rusnáková

   

   

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Plavecký výcvik

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  September nám nezadržateľne klope na dvere a s ním aj nový školský rok.

  Srdečne Vás pozývam na slávnostné otvorenie školského roka  pondelok  5.9.2022  pred budovou školy.

  Program:

  8:00 hod. príhovor riaditeľa školy

  8:30 hod.  triednická hodina

  9:30 hod. archijerejská liturgia na amfiteátri v mestskom parku

  Po skončení liturgie žiaci odchádzajú domov.

  Pred nástupom do školy je potrebné potvrdiť v Edupage vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 • Pomôcky pre žiakov 2. stupňa

  Milí rodičia,

  prosíme Vás, aby ste pre svoje dieťa pripravili školské pomôcky podľa priloženého zoznamu. 

  Tešíme sa na spoluprácu. 

 • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa

  Milí rodičia,

  prosíme Vás, aby ste pre svoje dieťa pripravili školské pomôcky podľa priloženého zoznamu.  Vaše dieťa tak bude mať každý deň pripravené všetko, čo do školy potrebuje  a bude môcť nerušene, bez stresu pracovať so svojimi spolužiakmi.

  Tešíme sa na spoluprácu. 

 • • Oznam pre zákonných zástupcov o nároku na dotáciu na stravu pre dieťa – zmena od 01. 07. 2022

  ZMENA V POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ NA STRAVU OD 1.7.2022

  Od 1.7.2022 je suma daňového bonusu, o ktorú si pracujúci rodič znižuje daň :

  - 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo

  - 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku

   

  DOTÁCIU NA STRAVU V ŠKOLE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ:

  1. Ak si rodič neuplatní daňový bonus:

  • Na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti  (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (príloha č.1)
  • V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu nie je možný.
  • K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť riaditeľovi školy čestné  vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu (príloha č.1).

   

  2. Ak ide o dieťa v hmotnej núdzi

  K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť riaditeľovi školy potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi.

   

  3. Ak ide o dieťa v životnom minime

  K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť riaditeľovi školy potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime. V prílohe č. 2 je Formulár na posúdenie príjmu rodičov, ktorý spolu s dokladmi o príjme predložia rodičia na posúdenie ÚPSVaR najneskôr do 15.8.2022.

   

  Žiadam rodičov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa, aby doručili

  potrebné potvrdenia (Čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu, Potvrdenie

  o hmotnej núdzi a Potvrdenie o životnom minime) do 29.júla 2022 na e-mailovú

  adresu: : czstrebisov@gmail.com (zaslať oskenovaný, resp. odfotený dokument) alebo doniesli fyzicky do školy - stačí vhodiť do schránky pri vchode.

   

 • Spracovanie osobných údajov

  Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 • Oznam

  S hlbokým zármutkom v srdci sme prijali správu o nečakanom odchode nášho kolegu Petra Rudika. Česť jeho pamiatke!

 • Stolný tenis

  Minulý týždeň, v piatok, sa uskutočnil stolnotenisový turnaj o putovný pohár primátora mestá. Naši žiaci sa  umiestnili na 3. mieste. Srdečne im blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

 • Workshop Kreatívne tvorenie

  Žiaci šiesteho ročníka sa v Zemplínskej knižnici zúčastnili workshopu Kreatívne tvorenie, na ktorom sa naučili základy programovania a vypaľovania. Vypálili si krásne obrázky na drievka a naučili sa programovať robotov. Ďakujeme za krásne popoludnie, veľmi sa nám páčilo.

  Mgr. Františka Oláhová

 • Slávik Slovenska

  V dnešný krásny slnečný deň nám bolo cťou reprezentovať našu CZŠ s MŠ sv.Juraja na okresnom kole speváckej súťaži Slávik Slovenska. Konkurencia bola obrovská, no účasť na tejto súťaži, ktorá zaujme nielen poslucháča ale i diváka, nás veľmi potešila a dopriala nám získať nové skúsenosti, stretnúť nových kamarátov a zažiť radosť akú môže darovať krásna ľudová pieseň. Ďakujeme našim šikovným žiakom: Nelke Capkovej, Miškovi Dušekovi a Nelly Farkašovej, ktorá získala krásne tretie miesto.. Nech Vám spev robí i naďalej radosť.

  Mgr. Martina Buláková

 • Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného školského bazéna

  Štvrtok ,5.5.2022 bol slávnostne otvorený a posvätený školský bazén.

  Pre havarijný stav bol zatvorený od roku 2013 a zrekonštruovaný v 2 fázach - v roku 2019 a 2021 s finančných príspevkov Ministrerstva školstva a Ministerstva vnútra SR vo výške 171 215 €.

  Slávnostné prestrihnutie pásky vykonali za účasti pozvaných hostí košický eparchiálny arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, primátor mesta Trebišov Marek Čižmár, riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Juraja Martin Uporský, štátny tajomník MŠVVaŠ Ivan Husár a zhotoviteľ diela Jozef Horvát, konateľ spoločnosti STAVIMAT, s. r. o.

 • Pozvánka na školskú liturgiu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria