• Vystúpenie v LUMENE

  Štvrtok, 14. decembra 2017 žiaci našej Cirkevnej základnej školy sv. Juraja navštívili zariadenie LUMEN. Svojím kultúrnym programom a svojou radosťou a úprimnosťou potešili klientov tohto zariadenia.

                                                                                                                                               Mgr. Dutková 

 • Cechovácia prvákov

  Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností a pravidiel ... Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný deň. Rodičia detí tak boli 8. decembra svedkami výnimočnej udalosti - pasovanie žiakov prvého ročníka do „cechu školského“. Tohto roku bol ich veľký deň sprevádzaný "Snehovou kráľovnou", ktorá uniesla Kaya do svojho ľadového kráľovstva. Prváci splnením niekoľkých úloh Kaya vyslobodili a zložením „Sľubu prváka“, boli prijatí do „cechu školského“ Cirkevnej základnej školy sv. Juraja. Prváčikovia boli z pasovania nadšení, lebo také niečo ešte nezažili. Aj tento rok táto tradícia splnila svoj účel a zanechala v očiach detí veľa radosti a dojmov, z čoho sa všetci veľmi tešíme.

 • "12" hodinovka vo futbale

  V piatok 8.12.2017 sa uskutočnil na našej škole futbalový maratón. Bol to už 9.ročník tohto obľúbeného podujatia, ktorý si získal svojich stálych fanúšikov medzi súčasnými, ale aj bývalými žiakmi našej školy. Začal sa o 10,00 hod. a skončil večer o 22,00 hod. Žiaci hrali nepretržite 12 hodín, vždy dve družstvá proti sebe, jedno družstvo zelené a druhé modré. Súťažilo 12 družstiev a konečný stav bol 279 : 261. Slávnostný výkop vykonala pani riaditeľka, Mgr. Ľudmila Bumberová. Povzbudzovali žiaci, učitelia i rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na svoje deti. V kuchyni pripravili sladké občerstvenie – šišky s džemom a čaj, ktorý osviežil a dodal energiu všetkým hráčom.  V tomto školskom roku sme futbalový maratón rozdelili na dve časti, a to na zimnú a letnú časť. Zimný maratón má 12 hodín a letný maratón bude naďalej 24 hodinový. Garantmi podujatia sú ako každý rok Mgr. Uporský, Mgr. Capko a šéftréner Migaš.

 • OZNAM !

  Dňa 12.12.2017 (utorok) udeľuje riaditeľka CZŠ sv. Juraja, riaditeľské voľno všetkým žiakom školy z dôvodu formačno-duchovného podujatia pre zamestnancov školy.

                                                                                                                                                           riaditeľka školy

 • Mikuláš na našej škole

  V deň svätého Mikuláša sa celé vyučovanie nieslo v očakávaní, utvrdzovaní priateľstiev a príjemnej atmosfére. Našich žiakov počas vyučovania prekvapili Mikuláš, anjel a čert. Navštívili všetky triedy. Čert zúčtoval s nezbedníkmi a zašpinil ich sadzou, anjel obhajoval dobré skutky a Mikuláš napokon obdaroval žiakov chutnými dobrotami.

   

 • 1.miesto - krajské kolo vo futsale - chlapci

  Naši chlapci uspeli na krajskom kole vo futsale a získali nielen krásne 1. miesto, ale aj postup na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v apríli 2018. Srdečne BLAHOŽELÁME.

 • Noc čítania Biblie - 1.12.2017


  CZŠ sv. Juraja v Trebišove pripravila aktivitu nasmerovanú na stretnutie s Kristom, ktorého narodenie v tomto období už očakávame. V piatok 1.12.2017 sa detičky prvého stupňa zapojili do projektu „Noc čítania Biblie“. Okrem žiakov školy boli pozvané aj ostatné deti z obidvoch katolíckych farností, aby spoločne poznávali stvorenie sveta (Témou bolo poznania stvorenie sveta) podľa knihy Genezis. Celý projekt slovom a modlitbou zahájil o. Ján Kovaľ, kaplán tunajšej rímskokatolíckej farnosti. Nasledoval otvárací ceremoniál, po ktorom sa detičky rozdelili do siedmich skupín. Postupne na siedmich stanovištiach, ktoré predstavovali jednotlivé dni stvorenia, deti mohli spoznávať, koľko pre nich nekonečný Boh vytvoril. Pri predstavení každého dňa stvorenia zaznelo Božie slovo, ktoré deti vnímali a na základe neho, mali splniť jednotlivé aktivity. Za splnené aktivity získavali stanovené body. Po absolvovaní „celého stvorenia“ nasledovala spoločná hostina,  na ktorej si žiaci uvedomili, čo všetko dostávajú z Božej ruky. Následne boli so svojimi rodičmi pozvaní k sláveniu svätej liturgie, ktorú celebroval miestny protopresbyter o. Dušan Seman, spoločne s duchovným správcom školy. V príhovore zaznelo povzbudenie, že hoci tento večer mohli deti a ich rodičia stráviť pohodlnejšie, vybrali si poznávanie Božieho slova, ktoré má trvácu hodnotu. Na záver absolventi biblickej školy získali originálne diplomy a odznaky, ktoré im budú pripomínať tohtoročnú Noc čítanie biblie. Bez poďakovania neodišli ani animátori, ktorí sa deťom celý večer venovali a podobne aj s. Pavla Dutková, OSBM a Mgr. Miriam Chylová, ktoré túto aktivitu pripravili.

                                                                                                                                                 Vedenie CZŠ

 • Návšteva predškolákov z MŠ 29.augusta

  Dnes k nám do školy zavítali predškoláci z materskej školy na ul. 29. augusta. Prišli sa pozrieť, ako prebieha vyučovanie v naozajstnej skole. Skúsili s nami čítať, počítať, určovať geometrické tvary, rozoznávať farby, spievať a tancovať. Zistili, že v škole sa nemusíme len "učiť", ale vedomosti môžeme získavať aj hrou. Všetci sa už veľmi tešia do prvého ročníka.

                                                                                                                                                Mgr. Mária Bobíková

 • Okresné kolo - basketbal - chlapci - 1.miesto

 • Krajské kolo v stolnom tenise dievčat

  28.11. 2017 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže, kde naše dievčatá v silnej konkurencii 11 družstiev získali pekné 4. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme aj ďalšie podobné úspechy.

 • Noc čítania Biblie Pozvánka pre deti 1. – 4. ročníka ZŠ

  Ak máš rád príbehy z Biblie a chcel by si ich prežiť aj trochu inak - cez hru, tanec či zábavnú aktivitu v spoločenstve svojich kamarátov, potom táto pozvánka je práve pre teba.

  Kde?    CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55                                     

  Kedy?    1. decembra 2017 od 16:00 do 21:30

  Čo potrebuješ?    prezuvky a ♥ otvorené pre nové dobrodružstvo s Pánom Ježišom

  Program bude končiť sv. liturgiou o 20:00 hod. v kaplnke CZŠ, na ktorú môžu prísť aj tvoji rodičia a po nej si ťa zobrať domov.

  Nahlásiť sa môžeš do 27. novembra 2017.

  Kontakt: Mgr. Chylová 0911 335 875 alebo s. Pavla 0911 812 143

 • Netradičná mimoškolská činnosť - gymnastika

 • "Zemplin špiva i hutori"

  Súťaž v speve zemplínskych piesní a hovoreného slova sa konala v priestoroch divadelnej sály MSKS v Trebišove. Od ôsmej hodiny ráno sa začala sála zapĺňať dievčatami a chlapcami základných škôl z celého okresu, ktorí boli poobliekaní v krásnych ľudových krojoch a odhodlaní ukázať svoje spevácke a rečnícke umenie v pôvodnom nárečí. Ide totiž o súťaž, ktorej cieľom je motivovať deti, aby prebrali štafetu nositeľov ľudových tradícií od rodičov a starých rodičov a nezabudli na pôvodný jazyk svojich predkov – “hutoračtinu”. Súťaž otvorila v zemplínskom nárečí zakladateľka a organizátorka tohto podujatia pani Alena Urbanová z CVČ v Trebišove. Ako ľudový rozprávač sa súťaže zúčastnil Marek Štefanko z 3.B triedy. Sme pyšní na naše žiačky Henrietu Sedlákovú z 8.A za 2. miesto v kategórií sólového spevu. Viktóriu Petríkovú z 9.A a Luciu Rusnákovú z 9.A, ktoré obsadili krásne 2. miesto v kategórií dvojhlasný spev. Speváčky opäť dokázali, že slovenskú ľudovú pieseň nosia vo svojom srdiečku.

 • Divadelné vystúpenie Peter a vlk

  Primárne vzdelávanie našej školy sa dnes vybralo na potulky mestom Košice spojené s návštevou hudobnej rozprávky v Štátnom divadle Košice. Najprv sme si pozreli Dóm sv. Alžbety, spievajúcu fontánu medzi dómom a divadlom, Urbanovú vežu s jej slávnym zvonom, historické vykopávky na pešej zóne. Počasie veľmi neprialo, ale samotná hudobná rozprávka Sergeja Prokofjeva a jednoduché fungovanie orchestra deti zahralo. O to viac, že predstavenie bolo obohatené o interaktívnu komunikáciu s deťmi-divákmi, ktorí sa zapájali do vytvárania samotného deja rozprávky a vyskúšali si to priamo na javisku ako vtáčik, kačka, vlk, poľovník .... Možno ich to nabudilo na divadelnú budúcnosť. Mgr. Ľubica Bandoľová

 • Sférické kino - mobilné planetárium, 15.11.2017

  Dnes sme zažili vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied hravou a zábavnou formou v mobilnom planetáriu, ktoré ponúka sférické premietanie vzdelávacích filmov tzv. fulldome show o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole – a to priamo u nás v telocvični! Mobilné planetárium sa ukázalo ako vynikajúca didaktická pomôcka. Je to digitálny prístroj, pomocou ktorého bola našim žiakom od 1. - 9. triedu demonštrovaná slnečná sústava, hviezdna obloha, lety do vesmíru či krajina na Marse. A navyše sme pri projekcii hviezdnej 3D oblohy mohli pohodlne ležať. Mgr. Ľubica Bandoľová

 • Divadelné vystúpenie v anglickom jazyku - Smelý zajko

  A bold rabbit - Smelý zajko, Činoherná anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami inscenovaná ako učebná pomôcka pre začiatočníkov.Divadelná adaptácia slávnej knižky Jozefa Cígera Hronského o putovaní malého zajka svetom sprevádza túžba spoznať nové veci, túžba presláviť sa a niečo naozaj veľké dokázať. Zajko, hoci smelý a odvážny nepočúvne otcovu radu, že zajace majú chodiť po takých chodníčkoch, po ktorých chodievajú ľudia, oklame vranu i psov, vystraší ľudí v meste, okradne zbojníkov, prvé čo si za ukradnuté peniaze kúpi je krásny oblek a nové auto. I napriek týmto skutočnostiam, je zajko hrdinom pozitívnym a predovšetkým si okamžite získa detského čitateľa, v prípade divadelnej adaptácie, detského diváka.

 • Hodina deťom

  Projekt Hodina deťom je podporovaný ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Slúži ako grant pre detské a mládežnícke organizácie. U nás sa bude podporovaný 10.11.2017 a to nie len v školských zariadeniach, ale aj v obchodných reťazcoch nášho mesta. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu a preto pozývame všetky deti a ich rodičov k spolupráci.

                                                                                                                                                     Mgr. Ferenčiková

 • Turistická vychádzka na Viniansky hrad

  V reportáži sa naši žiaci a pedagógovia objavia v čase od 1:10 a potom od 9:55 do 17:05.

 • 13. 10. 2017

  Ružencová púť žiakov CZŠ sv. Juraja 

  Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení a ružencového mesiaca október, sa približne 90 žiakov CZŠ sv. Juraja z Trebišova, spolu s pedagógmi a pani riaditeľkou, vybralo na púť k zázračnému obrazu Klokočovskej Bohorodičky. Na tomto najznámejšom pútnickom mieste Košickej eparchie slávili žiaci svätú liturgiu, ktorú celebroval o. Matúš Marcin s duchovný správcom školy. Po prednáškej o zázračnej ikone ktorá tu slzila, si vypočuli homíliu o nebezpečenstvách súčasnej doby, ktorú zasahuje aj dnešnú mládež. Nasledovalo milé obedňajšie posedenie so správcom farnosti o. Petrom Čintalom. Žiaci sa po spoločnom obede presunuli k Vinianskemu jazeru, odkiaľ sa konal výstup na Viniansky hrad. Namáhavý výstup odmenil krásny výhľad na široké okoli. Z tohto hradu je v prípade priaznivého počasia vidieť až Trebišov. Okrem výhľadu si vypočuli odbornú prednáška z dejín hradu a napokon sa stali súčasťou aj televízneho natáčania rusínskeho magazínu pre RTVS. 

                                                                                                                                                                                             Vedenie CZŠ 

 • Okresné kolo v stolnom tenise

  27. 10. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo  v stolnom tenise chlapcov a dievčat. Dievčatá získali 1. miesto a kvalifikovali sa na krajské kolo. Srdečne blahoželáme!

                                                                                                                                    PhDr. Krajňaková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria