Navigácia

 • Pozvánka na nedeľnú liturgiu

 • Školské kolo Pytagoriády

  Stredu 7.12.2022  riešili tretiaci, štvrtáci a piataci školské kolo Pytagoriády. Tešíme sa, že žiaci majú záujem o matematiku.

 • Mikulášske prekvapenie

  Počas roka sme boli trochu dobrí, trochu zlí, lebo utorok 6.12.2022 mal veľa práce Miluláš, no aj čert sa zapotil.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zmena poplatkov za stravu od 1.1.2023

  Vážení rodičia,

  oznamujem Vám zmenu poplatkov za stravu od 1.1.2023.

  Dieťa v MŠ – 2,10 €

  Žiak 1. stupňa ZŠ – obed 1,50 €, desiata 1 €

  Žiak 2. stupňa ZŠ – obed 1,70 €, desiata 1 €

  Vedúca ŠJ Michaela Poľacká

 • Zemplin špiva i hutori

  Stredu 30.11.2022 sa pod záštitou Centra voľného času v Trebišove konala okresná súťaž ,,Zemplin špiva i hutori". Žiaci sa prezentovali v speve ľudovej piesne i v hovorenom slove. Z veľkeho množstva súťažiacich a talentovaných žiakov mali svoje zastúpenie i naši žiaci:

  V speve nás reprezentovali: Barbara Bobíková, Liana Chovancová, Michal Dušek.

  V hovorenom slove - Sofia Chovancová, Daniel Kačurák a Matúš Zamba.

  Získali sme krásne druhé miesto i dve tretie miesta.

  Odnášame si i skúsenosti do budúceho kola, darček v podobe krásneho ,, ftačka", ktorý symbolizuje krásny ľudový spev, a tiež výzvu do budúceho roka získať prvé miesto.

  Mgr. Martina Buláková

 • RAJO - školský mliečny program

  Spoločnosť RAJO a. s. v rámci podpory spotreby mlieka, mliečnych výrobkov na podporu zdravia a rozvoja zdravých stravovacích návykov detí, sa rozhodla zapojiť  školy do školského mliečneho programu, v ktorom získa každý žiak školy, či už chodí na obedy alebo nechodí, nárok na 250 ml neochuteného mlieka Brejky denne ZADARMO.

  Prosím všetkých rodičov, aby v termíne 6.12. - 7.12. 2022 od 7:30 hod. do 16:30 hod. prišli vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne mesačnú dávku – 20 kusov mliečka Brejky. Prístup je zo zadného parkoviska – vchod do kuchyne.  

  Vedúca školskej jedálne Michaela Poľacká

 • Úspešní stolní tenisti

  Stredu 9.11.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom druhom mieste. Žiakov na súťaž pripravovala pani učiteľka Krajňaková. Srdečne blahoželáme.

 • Metodický deň a jesenné prázdniny

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Pri príležitosti tohto dňa dnes žiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry navštívili našu školskú knižnicu. Každý si vybral z bohatej ponuky knihu, do ktorej sa na pár minút začítal, niečo o nej porozprával. Niektorých príbeh zaujal tak, že si knihu aj vypožičali. Je veľmi dôležité sprostredkovať žiakom kontakt s knihou. Naša školská knižnica je pre nich k dispozícii každý deň v týždni.

 • Vetrík Petrík v materskej škole

 • Minihádzaná

  Aj v tomto roku sme sa zúčastnili minihádzanej v mestskej športovej hale. Chlapci získali 3. miesto, dievčatá 4. miesto. Medzi dievčatami sme mali aj najlepšiu brankárku Romanku Bulákovú. Všetkým blahoželáme a ďakujeme.

 • Cezpoľný beh

  V súťaži v cezpoľnom behu získalo družstvo dievčat pekné 3.miesto. Gratulujeme!

 • Netradičná telesná výchova na zimnom štadióne

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”

  18. októbra sa deti a ich rodičia po celom svete modlia ruženec za pokoj a jednotu v rámci akcie Milión deti sa modlí ruženec. Do tejto akcie sa zapojila aj naša škola. Časť žiakov sa modlila v chráme a ostatní v škole.

 • Medailové miesta na floorbalovom turnaji

  Naše žiačky a žiaci sa štvrtok 6.10.2022 zúčastnili floorbalového turnaja v športovej hale. Obe družstvá sa umiestnili na krásnom treťom mieste. Dievčatá postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

 • Branné cvičenie v Bačkovskej doline

  Piatok 7.10.2022 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili praktickej časti OZŽ v Bačkovskej doline. Užili si babie leto, krásny čas so spolužiakmi a učiteľmi. Cestou spoznávali krásy prírody Slanských vrchov, videli užovku, salamandru škvrnitú a našli zopár húb. Gratulujeme všetkým, ktorí zvládli 15 km pochod bez reptania :) 

 • Korčuľovanie na zimnom štadióne pre žiakov 2. stupňa

 • Hodina literatúry v Zemplínskej knižnici

  Žiaci piateho ročníka navštívili 4.10.2022 na hodine literatúry Zemplínsku knižnicu. Dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí. Niektorí si vytvorili nové čitateľské preukazy, niektorí si požičali knihy a iní boli v našej knižnici prvýkrát. Tete knihovníčke Evke ďakujeme za prednášku. Veríme, že aj táto aktivita privedie našich žiakov k čítaniu a ku knihám.

  Mgr. Františka Oláhová

 • Fatimská sobota

  Spolu s naším detským speváckym zborom Angelinom sme v sobotu 1.10.2022 sprevádzali archijerejskú liturgiu v Klokočove pri príležitosti fatimskej soboty pre pedagógov a zamestnancov cirkevných škôl.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria