• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Riaditeľské voľno

   

  Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov.

  Tohto testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníkov.

  Testovaní budú z predmetov matematika a slovenský jazyk.

  Riaditeľka školy v tento deň udeľuje žiakom ročníkov 5. - 8. riaditeľské voľno.

  vedenie školy

   

 • Zápis do 1. ročníka

 • Ponuka školy

 • Testovanie T9 - 2018

  Vážení rodičia žiakov 9. ročníka

        Z poverenia MŠVVaŠ SR a NÚCEM Vám oznamujeme, že dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 9-2018. Tohto testovania sa zúčastnia  všetci žiaci 9.ročníka. Testovaní budú z predmetov matematika a slovenský jazyk.

        Obsah testov bude rešpektovať preberané učivo k termínu testovania.

  Technické podmienky testovania:

  1. Testovanie 9 - 2018 sa uskutoční v stredu 21 marca 2018.
  2. Žiaci si do školy prinesú prezuvky, desiatu a modré  guľôčkové  pero, nie plniace pero. Pri písaní nemôžu používať mobilné telefóny, Tabuľky pre ZŠ, Pravidlá slovenského pravopisu, slovníky , učebnice, zošity.
  3. Žiaci môžu používať kalkulačky, rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)
  4. Žiaci prídu v deň testovania do školy tak, aby o 7,50 hod. už sedeli v triede.
  5. Testovanie začína o 8,00 hod. a končí o 11,10 hod. V čase od 9,25 do 9,45 hod. majú žiaci prestávku (20 minút). Najprv vypracujú test z matematiky : čistý čas na vypracovanie testu je 60 minút. Potom vypracujú test  zo slovenského jazyka : čistý čas je 60 minút.
  6. Testy sa ešte v ten istý deň odosielajú na opravu a vyhodnotenie do organizačného centra.
  7. Povinnosťou každého žiaka 9. ročníka základnej školy je zúčastniť sa  testovania v obidvoch učebných predmetoch. Prípadnú neúčasť napr. z dôvodu náhleho ochorenia ospravedlnia rodičia potvrdením lekára ešte v ten istý deň (t.j. 21.3.2018) do 11,00 hod.
  8. Náhradné testovanie bude 5.apríla 2018 (štvrtok) v Košiciach.
  9. Výsledky v elektronickej podobe získajú ZŠ 17. apríla 2018.
  10. Výsledkové listy žiakov a škôl dostanú ZŠ 30. apríla 2018.

  Všetky informácie týkajúce sa testovania budú elektronicky zverejnené na internetovej stránke: www.nucem.sk v časti Testovanie 9.

   

  Trebišov 16.02.2018

   

  Mgr. Marta Čižmárová                                                                               Mgr. Ľudmila Bumberová

         školský koordinátor                                                                                          riaditeľka  školy

 • Zábavné popoludnie v mestskej knižnici - 1. odd. ŠKD

  Do galérie Zábavné popoludnie v 1. odd. ŠKD boli pridané fotografie.

 • Korčuľovanie - 2. stupeň

  Do galérie Korčuľovanie ... boli pridané fotografie.

 • Moja mama varí lepšie ako tvoja ..., 9. marec 2018.


  Rodinno-zábavná televízna show nielen o varení sa dnes točila na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove - Školská reštaurácia MLADOSŤ. Súťažilo 7 žiakov tejto školy a ich rodičia. Súťaž moderoval Milan Junior Zimnýkoval a hodnotila gastronómka Zuzana Sabolová. Aj naši žiaci mali možnosť vidieť natáčanie tejto relácie, jej zákulisie a ochutnali kulinárske diela.

 • Beseda so spisovateľkou

  Do galérie Beseda so spisovateľkou boli pridané fotografie.

 • Korčuľovali sme - 1. stupeň

  Do galérie Korčuľovali sme ... boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

   

  Medzinárodný deň materinského jazyka si pripomíname 21. februára. Je to príležitosť viac si uvedomiť hodnotu slovenského jazyka, dôležitosť rodnej reči, ktorá je naším kultúrnym dedičstvom, ale i historický fakt, že v mnohých krajinách museli ľudia bojovať za svoje právo hovoriť rodným jazykom, učiť sa ho v školách a používať ho vo verejnej komunikácii.

  Pri tejto príležitosti si naši siedmaci zmerali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry v medzitriednej súťaži. Žiaci 7.A a 7.B sa rozdelili do trojčlenných družstiev a zmerali si vedomosti v oblasti histórie slovenského jazyka, jeho gramatiky, ľudovej slovesnosti, literatúry a slovenských nárečí.

  Žiaci s nadšením i zodpovednosťou pristupovali k jednotlivým súťažným disciplínam. Po absolvovaní jednotlivých súťažných okruhov zvíťazili žiaci 7. B a obsadili prvé i druhé miesto. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo 7.A.

 • Novoročný karneval


  Správnu fašiangovú atmosféru si navodili žiaci primárneho vzdelávania v deň pred polročnými prázdninami karnevalom. Rodičia ani tento rok nesklamali svojou šikovnosťou a vyrobili svojim ratolestiam nádherné a zaujímavé masky na tému "Z rozprávky do rozprávky". Žiaci sa zabávali, tancovali, súťažili, v priestoroch školy sa šíril smiech a radosť. Najlepšie masky bolo veľmi ťažké vybrať, preto každá maska bola ocenená darčekom a sladkosťou.

 • Polročné prázdniny

  Dňa 2.2.2018 (piatok) polročné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 5.2.2018.

 • Výroba krmítka pre vtáčiky na hodine pracovného vyučovania v 3.A

 • OZNAM ! - školská jedáleň

  Vážení rodičia,

   

  cena za desiatu sa zvyšuje z pôvodných 0,40 euro na 0,50 euro.

   

                                                                  vedúca jedálne

   

 • Riaditeľské voľno

 • 2% z dane

  Občianske združenie GEORGIOS oznamuje rodičom a priateľom školy, že je prijímateľom 2% z dane z ročného zúčtovania daní.

  Zákon Vám umožňuje poukázať 2 % zo svojich daní z príjmov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

   

  Prečo práve GEORGIOS?

  GEORGIOS (v preklade svätý Juraj) podporuje výchovno – vzdelávacie aktivity a spolupracuje s Radou školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Juraja.

   

  Ďakujeme.   

   

  Mgr. Bumberová                                               

   riaditeľka školy

   

  Ak sa rozhodnete poukázať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás tlačivo, ktoré si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

 • Posvätenie priestorov školy

  Medzi kresťanské zvyky a tradície patrí na začiatku kalendárneho roka posvätenie našich obydlí svätenou vodou. Duchovný správca našej cirkevnej školy o. Tomáš Haburaj neostal nič dlžný tejto tradícii a dňa 16.1.2018 posvätil priestory školy. Na veraje dverí sa píše latinský symbol C-M-B čo v preklade znamená: Kristus nech požehnáva tento dom. Dúfame, že toto požehnanie nás bude sprevádzať po celý rok, upevní našu vieru aj duchovný život, o ktorý sa snažíme spolu aj s vedením našej školy.

 • Lyžiarsky výcvik - Heľpa - 2017/2018

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Vianočná besiedka

  Vianoce, sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, sviatky pokoja a mieru, najkrajšie a najradostnejšie sviatky roka pre všetky deti. Dnes v našej jedálni zavládla na rozlúčku príjemná predvianočná atmosféra. Prečo? Konala sa tu už tradičná vianočná besiedka. S pestrým kultúrnym programom na nej vystúpili všetci žiaci školy. Zneli tu rozprávkové príbehy, básne, piesne, hudobno-dramatické pásma o Vianociach aj o Mikulášovi, svoje umenie predviedli tanečníci, hudobníci, gymnastky a prišli aj koledníci s vinšami a koledami k Vianociam. Rozlúčka so starým rokom bola ukončená vystrelením ohňostroja konfiet.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria