• Pomôcky pre žiakov 2. stupňa

  Milí rodičia,

  prosíme Vás, aby ste pre svoje dieťa pripravili školské pomôcky podľa priloženého zoznamu. 

  Tešíme sa na spoluprácu. 

 • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa

  Milí rodičia,

  prosíme Vás, aby ste pre svoje dieťa pripravili školské pomôcky podľa priloženého zoznamu.  Vaše dieťa tak bude mať každý deň pripravené všetko, čo do školy potrebuje  a bude môcť nerušene, bez stresu pracovať so svojimi spolužiakmi.

  Tešíme sa na spoluprácu. 

 • • Oznam pre zákonných zástupcov o nároku na dotáciu na stravu pre dieťa – zmena od 01. 07. 2022

  ZMENA V POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ NA STRAVU OD 1.7.2022

  Od 1.7.2022 je suma daňového bonusu, o ktorú si pracujúci rodič znižuje daň :

  - 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo

  - 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku

   

  DOTÁCIU NA STRAVU V ŠKOLE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ:

  1. Ak si rodič neuplatní daňový bonus:

  • Na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti  (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (príloha č.1)
  • V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu nie je možný.
  • K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť riaditeľovi školy čestné  vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu (príloha č.1).

   

  2. Ak ide o dieťa v hmotnej núdzi

  K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť riaditeľovi školy potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi.

   

  3. Ak ide o dieťa v životnom minime

  K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť riaditeľovi školy potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime. V prílohe č. 2 je Formulár na posúdenie príjmu rodičov, ktorý spolu s dokladmi o príjme predložia rodičia na posúdenie ÚPSVaR najneskôr do 15.8.2022.

   

  Žiadam rodičov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa, aby doručili

  potrebné potvrdenia (Čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu, Potvrdenie

  o hmotnej núdzi a Potvrdenie o životnom minime) do 29.júla 2022 na e-mailovú

  adresu: : czstrebisov@gmail.com (zaslať oskenovaný, resp. odfotený dokument) alebo doniesli fyzicky do školy - stačí vhodiť do schránky pri vchode.

   

 • Spracovanie osobných údajov

  Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 • Oznam

  S hlbokým zármutkom v srdci sme prijali správu o nečakanom odchode nášho kolegu Petra Rudika. Česť jeho pamiatke!

 • Stolný tenis

  Minulý týždeň, v piatok, sa uskutočnil stolnotenisový turnaj o putovný pohár primátora mestá. Naši žiaci sa  umiestnili na 3. mieste. Srdečne im blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Workshop Kreatívne tvorenie

  Žiaci šiesteho ročníka sa v Zemplínskej knižnici zúčastnili workshopu Kreatívne tvorenie, na ktorom sa naučili základy programovania a vypaľovania. Vypálili si krásne obrázky na drievka a naučili sa programovať robotov. Ďakujeme za krásne popoludnie, veľmi sa nám páčilo.

  Mgr. Františka Oláhová

 • Slávik Slovenska

  V dnešný krásny slnečný deň nám bolo cťou reprezentovať našu CZŠ s MŠ sv.Juraja na okresnom kole speváckej súťaži Slávik Slovenska. Konkurencia bola obrovská, no účasť na tejto súťaži, ktorá zaujme nielen poslucháča ale i diváka, nás veľmi potešila a dopriala nám získať nové skúsenosti, stretnúť nových kamarátov a zažiť radosť akú môže darovať krásna ľudová pieseň. Ďakujeme našim šikovným žiakom: Nelke Capkovej, Miškovi Dušekovi a Nelly Farkašovej, ktorá získala krásne tretie miesto.. Nech Vám spev robí i naďalej radosť.

  Mgr. Martina Buláková

 • Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného školského bazéna

  Štvrtok ,5.5.2022 bol slávnostne otvorený a posvätený školský bazén.

  Pre havarijný stav bol zatvorený od roku 2013 a zrekonštruovaný v 2 fázach - v roku 2019 a 2021 s finančných príspevkov Ministrerstva školstva a Ministerstva vnútra SR vo výške 171 215 €.

  Slávnostné prestrihnutie pásky vykonali za účasti pozvaných hostí košický eparchiálny arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, primátor mesta Trebišov Marek Čižmár, riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Juraja Martin Uporský, štátny tajomník MŠVVaŠ Ivan Husár a zhotoviteľ diela Jozef Horvát, konateľ spoločnosti STAVIMAT, s. r. o.

 • Pozvánka na školskú liturgiu

 • Veľkonočné prázdniny

 • Biblická olympiáda

  Piatok 18. marca 2022 sa na našej škole konalo školské kolo biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili žiaci 4., 5. a 7. ročníka. Následne v utorok 22. marca 2022 sa konalo aj dekanátne (okresné) kolo, na ktorom naši žiaci Miriam Pavúková, Noemi Haburajová a Šimon Ďurček obsadili 2. miesto.

  Zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a želáme Veľa Božích milostí.

  Mgr. Martin Miňo

 • Turnaj v minihádzanej

  Dnešný deň sa uskutočnil Turnaj v minihádzanej chlapcov a dievčat. Zúčastnili sa ho družstvá z Novosadu, Sečoviec i z Trebišova. My CZŠ s MŠ sv. Juraja  sme si z neho doniesli i krásne umiestnenia:

  chlapci získali krásne druhé miesto a dievčatá vybojovali tretie miesto. No súdržnosť, chuť bojovať do posledných síl a nevzdať sa, bola u nás jednoznačne najväčšia spomedzi všetkých družstiev. Obrovská pochvala patrí brankárom, ktorí odviedli perfektnú prácu, a tiež všetkým Vám, ktorí ste za nás bojovali. Ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník .

  Mgr. Martina Buláková

 • Súťaž k Svetovému dňu stolného tenisu

  Súťaž k Svetovému dňu stolného tenisu – WTTD 2022 s mottom „PEACE ON THE TABLE – MIER ZA STOLOM.

  Do súťaže je zapojená svojou kresbou aj naša žiačka 7.B triedy Viktória Chauturová.

  O víťazovi sa hlasuje na stránke www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj

  Hlasovať je potrebné aj na stránke FB, pretože sa hlasy sčítavajú  https://www.facebook.com/media/set?vanity=1381143408784601&set=a.3341568019408787

  Víťazom sa stane tá fotografia, ktorá bude mať najväčší počet hlasov – FB lajkov.

  Ďakujeme

 • Krajské kolo v dejepisnej olympiáde

  Zase úspešná! 

  Nella Begalová, žiačka 7.B, získala dňa 22.3.2022 v krajskom kole dejepisnej olympiády 3. miesto.

  Dokázala, že nielen v športe sme dobrí, ale aj vo vedomostných súťažiach dokážeme prekvapiť a uspieť.

  Blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy aj v budúcom školskom roku.

 • Okresné kolo Pytagoriády

  V dňoch 29. – 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže  PYTAGORIÁDA.

  Z našej školy postúpili do okresného kola 9 žiaci, z toho 5 žiaci boli úspešní riešitelia:

  4.A – Michal Urdianyk a Pavol Soták

  6.A – Noemi Haburajová a Šimon Ďurček

  7.B – Antónia Kušnírová

  Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov, nadšenia a chuti vzdelávať sa.

 • Pozvánka na nedeľnú školskú liturgiu

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

 • 2% z dane

  Občianske združenie GEORGIOS oznamuje rodičom a priateľom školy, že je prijímateľom 2% z dane z ročného zúčtovania daní.

  Vyhlasenie_2_.pdf​​​​​​​


  Zákon Vám umožňuje poukázať 2 % zo svojich daní z príjmov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy


  Poukázanie 2% z dane z príjmov

  Ak Daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

  2. Vyžiadajte si od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

  3. Vyplňte formulár „Vyhlásenie“ – bude dostupné po zverejnení Finančnou správou

  4. Do 30.4.2022 obe tieto tlačivá doručte na daňový úrad.


  Ak Daňové priznanie podávam sám:

  1. V daňovom priznaní priamo uvediete komu chcete poukázať 2% z dane z príjmov

  Ak ste ako dobrovoľník minulý rok odpracovali viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3%.

   

  Do Vyhlásenia je potrebné doplniť nasledovné údaje:

  IČO: 50475592

  Právna forma: Občianske združenie

  Obchodné meno (názov): GEORGIOS

  Sídlo – Ulica: Gorkého

  Súpisné/orientačné číslo: 55

  PSČ: 075 01

  Obec: Trebišov

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria