• "BOJ PROTI HLADU"

  Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

  naša Cirkevná základná škola sa v mesiaci okotóber zapojí do zbierky: "BOJ PROTI HLADU". Kúpou medovníkového srdiečka v hodnote 1 EURO pomôžeme zmierniť hlad, kúpiť pitnú vodu a zabezpečiť lieky pre deti v Hondurase, Haiti, Ukrajine, Albánsku a Rusku. Perníčky a pokladničku na Vaše milodary nájdete pri hlavnom vstupe do našej školy.

  Už teraz Vám všetkým ĎAKUJEME.

 • 13. 10. 2017

  Zdravý životný štýl zohráva dôležitú úlohu vo vývine detí, preto sa stalo dobrou tradíciou vždy v jeseni usporiadať v školskom klube „Deň zdravej výživy“. V tomto školskom roku to pripadlo na 5.10.2017, keď sa oddelenia školského klubu premenili na ovocno-zeleninové kráľovstvá, so všakovakými zdravými pochúťkami, aktivitami zameranými na poznávanie netradičných druhov ovocia a zeleniny, súťažami pre mlsné jazýčky, okorenené dobrou náladou. Ďakujeme všetkým rodičom a spolupracovníkom z CVČ za spoluúčasť na tejto našej klubovej akcii, ktorú sponzorovali či už koláčikmi, výstavnými kúskami zeleniny a ovocia. Výstavka ovocia a zeleniny potrvá do zjedenia všetkých zásob.

                                                                                                                                                                Bc.Čiljaková

 • 13. 10. 2017

  Ružencová púť žiakov CZŠ sv. Juraja 

  Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení a ružencového mesiaca október, sa približne 90 žiakov CZŠ sv. Juraja z Trebišova, spolu s pedagógmi a pani riaditeľkou, vybralo na púť k zázračnému obrazu Klokočovskej Bohorodičky. Na tomto najznámejšom pútnickom mieste Košickej eparchie slávili žiaci svätú liturgiu, ktorú celebroval o. Matúš Marcin s duchovný správcom školy. Po prednáškej o zázračnej ikone ktorá tu slzila, si vypočuli homíliu o nebezpečenstvách súčasnej doby, ktorú zasahuje aj dnešnú mládež. Nasledovalo milé obedňajšie posedenie so správcom farnosti o. Petrom Čintalom. Žiaci sa po spoločnom obede presunuli k Vinianskemu jazeru, odkiaľ sa konal výstup na Viniansky hrad. Namáhavý výstup odmenil krásny výhľad na široké okoli. Z tohto hradu je v prípade priaznivého počasia vidieť až Trebišov. Okrem výhľadu si vypočuli odbornú prednáška z dejín hradu a napokon sa stali súčasťou aj televízneho natáčania rusínskeho magazínu pre RTVS. 

                                                                                                                                                                                             Vedenie CZŠ 

 • 10. 10. 2017

  Dňa 3. 10.2017 v rámci environmentálnej oblasti výchovy, klubkáči využili pekné jesenné počasie a strávili príjemné popoludnie v mestskom hospodárskom stredisku. Venovali sa pozorovaniu zmien v prírode, kŕmeniu zvierat mrkvičkou a v neposlednom rade aj hrám na novozriadenom detskom ihrisku.

                                                                                                                                                            Bc.Čiljaková

 • ZBER PAPIERA

  Chystajte balíky a krabice,

  vypratajte skrine, povaly a pivnice,

  pretože na našej škole prebieha zber papiera

  od 9.10. 2017 do 7.11.2017.

   

 • 27. 9. 2017

  Dňa 27.09 2017 sa na našej škole uskutočnilo zábavné popoludnie venované privítaniu prvákov v školskom klube detí. Pripravili ho deti navštevujúce II.oddelenie školského klubu, pod vedením svojej pani vychovávateľky. Svojim vystúpením ,okrem dobrej nálady, vyčarovali aj  úsmev na tvárach prváčikov a všetkých hostí.Keďže náš školský klub nesie názov „Veselé slniečko“,tak práve takéto veselé slniečka si na pamiatku  z tohto podujatia odniesol každý prvák a prváčka.

                                                                                                                                                               Bc.Oľga Čiljaková

 • Pozvánka

  Milí rodičia,

  dňa 3.10.2017 o 16:00 h. Vás srdečne pozývame na plenárne zasadnutie združenia rodičov, ktoré sa uskutoční v jedálni školy. Po skončení plenárneho zasadnutia sa uskutočnia triedne aktívy. Účasť všetkých rodičov je nutná z dôvodu volieb zástupcu rodičov do Rady školy a Rady rodičov pri CZŠ sv. Juraja v Trebišove.

                                                                                                                                         vedenie školy

 • 25. 9. 2017

  Do galérie Miss ŠKD boli pridané fotografie.

 • 25. 9. 2017

  Vo štvrtok 21. septembra 2017 sa dvere našej školy otvorili jej bývalým žiakom. Desiati absolventi sa stretli po 55 rokoch od ukončenia základnej školy a toto príjemné stretnutie zorganizoval pán Tereščák. Medzi prítomnými sme našli pána spisovateľa a prekladateľa Petra Štilichu, ale aj aktívneho inline korčuliara, pána Andreja Sabola. S týmito zaujímavými hosťami sa mali možnosť rozprávať naši ôsmaci. Tí sa na besedu zodpovedne pripravili a s milými osobnosťami našej školy sa rozprávali o literárnej tvorbe i športe, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť ich života. Beseda bola pre obe zúčastnené strany veľmi podnetná a žiaci si na ňu ešte st á le milo spomínajú.

                                                                                                                                                                                                   Mgr. Bačová

 • 19. 9. 2017

  Zayferus je verejne prospešná spoločnosť na ochranu dravých vtákov. Sú to dobre fungujúca skupina ľudí, ktorí sú ochotní vo dne, v noci urobiť maximum pre ochranu dravých vtákov! Všetky financie na svoju činnosť získavajú svojou vlastnou činnosťou - prednášky na školách, ukážky dravcov v školách, ale hlavne v Lednickém parku pre širokú verejnosť. Do ochrany a propagacie dravcov investujú niekoľko miliónov českých korún ročne.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Prvý školský deň je zábava. Nové voňavé obaly, taška, peračník a knihy... To všetko je pre deti lákavé. Pani učiteľka spoznáva ich prvé ťahy rukou, motoriku, koncentráciu, návyky... Všetko si trénujú jednoduchými cvičeniami, hádankami, kreslením. Prajeme im veľa úspechov.

 • Začiatok nového školského roka 2017/2018 mal na našej CZŠ sv. Juraja slávnostný ráz. Po dvoch mesiacoch letných prázdnin sa 4.septembra stretli v areáli školy žiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy.

       Všetkých prítomných privítala riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Bumberová, ktorá vo svojom príhovore nezabudla na prvákov a nových žiakov, ktorí obohatili naše rady. Popriala im veľa úspechov v škole a vyjadrila presvedčenie, že sa im v „našej veľkej školskej rodine“ bude dariť a budú robiť radosť rodičom i učiteľom.

  Po oficiálnom otvorení nového školského roka sa žiaci odobrali s triednymi učiteľmi na liturgiu do Gréckokatolíckeho chrámu v Trebišove. Svätá liturgia za účasti vladyku Milana Chautura bola duchovnou bodkou, ktorou sme ukončili prvý deň školského roka 2017/2018.     

 • V stredu 6. septembra 2017 presne o 09,00 hod. prekvapil všetkých žiakov našej školy školský rozhlas, ktorý oznámil, že sa práve začína požiarny poplach. Všetci žiaci, učitelia i zamestnanci školy urýchlene a disciplinovane opustili budovu školy a zhromaždili sa na jej nádvorí. Pani riaditeľka vykonala prezentáciu, skontrolovala počet prítomných žiakov a porovnala so zapísaným počtom žiakov v triednych knihách. Na žiakov už čakalo skutočné požiarne auto, pripravené predviesť ukážku svojej techniky i hasenia či lokalizácie požiaru. Dozvedeli sme všetko o hasiacich prístrojoch a videli praktickú ukážku hasenia požiaru. Celé toto zaujímavé podujatie trvalo 1 vyučovaciu hodinu a malo u žiakov veľký ohlas. Pani riaditeľka hodnotila priebeh poplachu kladne a pochválila disciplinovanosť žiakov a všetkých zúčastnených.

 • Pomôcky pre žiakov 1. - 4. ročník

  Milí rodičia,

  prosíme Vás, aby ste pre svoje dieťa pripravili školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať so svojimi spolužiakmi. Tešíme sa na spoluprácu. 

   

  1. Ročník - Zoznam_pomocok_pre_1.rocnik.docx

  2. Ročník - Zoznam_pomocok_pre_2.rocnik.doc

  3. Ročník - Zoznam_pomocok_pre_3.rocnik.doc

  4. Ročník - Zoznam_pomocok_pre_4.rocnik.doc

   

  učiteľky 1. - 4. roč.

 • Milí rodičia,

  obedy sa v školskej jedálni začnú vydávať od 5.9.2017 (utorok) a desiaty od 6.9.2017 (streda).

   

  vedúca jedálne M. Beslerová

 • Hodina deťom

  Ďakujeme našim žiakom za prejavenie úsilia a srdečnosti pri poslednom - jubilejnom 10. ročníku zbierky v uliciach - Hodina deťom.

  Vedenie CZŠ sv. Juraja

 • 6. 7. 2017

  Už sa stalo dobrým zvykom, že na konci školského roka zamestnanci CZŠ sv. Juraja a Cirkevného gymnázia z Trebišova absolvujú spoločnú duchovnú obnovu. V dňoch od 30.6. - 1.7. putovali spoločne k Presvätej Bohorodičke do Levoče. V rámcí 100 ročného jubilea fatimských zjavení a výzvy biskupov sa na Levočskej mariánskej hore zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Okrem toho navštívili aj Spišskú Kapitulu, kde im odborným výkladom bola priblížená história chrámu sv. Martina a biskupského paláca. Navštívili aj Spišský hrad, Formačné centrum Skala vo Svite a nechýbala ani zastávka v Žakovciach, kde mohli naživo reflektovať, aká je náročná práca s ľuďmi na okraji spoločnosti.

 • Oznam!

  Riaditeľka CZŠ sv. Juraja

  udeľuje

  30.06.2017 riaditeľské voľno

  všetkým žiakom školy.

  vedenie školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria