Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľudmila Bumberová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Ondrej Havrilko Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Monika Mihalková Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Zuzana Bačová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Mladý novinár
 
 
Mgr. Ľubica Bandoľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Mgr. Mária Bobíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Cvičme v rytme
 
 
Mgr. Jaroslav Capko Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.B
Vedie krúžok: Netradičné hry
 
 
Bc. Oľga Čiljaková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marta Čižmárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Zábavná matematika
 
 
Mgr. Iveta Dutková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Daniela Ferenčiková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Biblia očami detí
 
 
PhDr. Tomáš Haburaj, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Viera Harizalová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka
 
 
Mgr. Miriam Chylová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Angelino-spevácky krúžok
 
 
PaedDr. Miroslava Kačuráková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Výtvarno - pohybový
 
 
PhDr. Mária Krajňaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Cyril Migaš Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
Mgr. Mária Ondogreculová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jurina Rusnáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Martin Uporský Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.B
Vedie krúžok: Futbal_dievčatá
 
 
RNDr. Marek Varga, PhD. Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Fyzika hrou
 
 
Anna Vasilková Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria