Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Chemicko-biologiké laboratórium CHEM-BIO
  IKT 114 IKT 114
  IKT 118 IKT 118
  Trieda 1.A 1.A
  Trieda 2.A 2.A
  Trieda 2.B 2.B
  Trieda 3.A 3.A
  Trieda 3.B 3.B
  Trieda 4.A 4.A
  Trieda 4.B 4.B
  Trieda 5.A 5.A 5.A
  Trieda 5.B 5.B
  Trieda 6.A 6.A
  Trieda 6.B 6.B
  Trieda 7.A 7.A
  Trieda 7.B 7.B
  Trieda 8.A 8.A
  Trieda 8.B 8.B
  Trieda 9.A 9.A
  Trieda 9.B 9.B
  TSV TSV
  TSV - ihrisko TSV
  Učebňa anglického jazyka ANJ
  Učebňa nemeckého jazyka NEJ

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2022

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria