• Organizácia vyučovania
  ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017
   
   
  • Školský rok sa začína 1. septembra 2016 .
  • Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
   
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (utorok) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).
   
   
  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
   
  • Testovanie žiakov 5. ročníka pod názvom Testovanie 5-2015 sa uskutoční v novembri 2016 na vvbraných základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra.
  • Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk
   

   

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

   
  • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
  • Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok).
  • Informácie o Testovaní 9-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk.
   
   

   

   

  Zvonenie
   
   
  ranná služba ŠKD 6.30 – 7.30
  1. vyučovacia hodina 8.00 – 8.45
  prestávka  8.45 – 8.55
  2. vyučovacia hodina 8.55 – 9.40
  prestávka 9.40 – 10.00
  3. vyučovacia hodina 10.00 – 10.45
  prestávka 10.45 – 10.55
  4. vyučovacia hodina 10.55 – 11.40
  prestávka 11.40 – 11.50
  5. vyučovacia hodina 11.50 – 12.35
  prestávka 12.35 – 12.45
  6. vyučovacia hodina 12.45 – 13.30
  prestávka 13.30 – 14.00
  7. vyučovacia hodina 14.00 – 14.45
   

  Prestávka na obed je podľa rozvrhu hodín jednotlivých tried, vždy po skončení vyučovania danej triedy (s výnimkou súhlasu riaditeľa).
   
  Činnosť ŠKD je od 6.30 do 7.30 resp. 11.40  - 17.30.
  Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.
   
  PRÁZDNINY
  05.09.2016 21:03 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria