O škole

Profil školy

     Cirkevná základná škola svätého Juraja vznikla 1.9.2014 pretransformovaním Základnej školy na Ulici Gorkého 55 v Trebišove. Jej oficiálny názov je Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov.

     Naša škola dostala meno po svätom Jurajovi, ktorý sa v kresťanskom svete ctí už od polovice 3. storočia. Získal vysokú hodnosť v rímskej armáde vďaka svojej bystrosti, mužnosti a odvahe a počas strašného prenasledovania kresťanov smelo bránil svoju vieru. Bol väznený, mučený a nakoniec popravený. Úcta k tomuto mučeníkovi sa veľmi rýchlo šírila. Po celom svete vzniklo množstvo chrámov zasvätených práve svätému Jurajovi. Často sa Juraj zobrazuje ako rytier na koni v súboji s drakom. Podľa legendy zachránil svoje rodné mesto Silena pred krvilačným drakom, v čom mu pomohol kríž a jeho viera. Legenda má aj svoj symbolický zmysel. Drak predstavuje zlo, proti ktorému svätý Juraj odvážne a neohrozene bojoval. Odvaha, česť, statočnosť, múdrosť a viera sú atribúty, vďaka ktorým naša škola s hrdosťou ponesie jeho meno.

     Aj naďalej bude naša škola vytvárať priaznivé podmienky pre psychický, fyzický a osobnostný rozvoj všetkých žiakov. Naším cieľom je zosúladiť výchovný vplyv rodiny a školy a tým umocniť výchovno-vzdelávací proces. Škola je otvorená pre žiakov nielen z katolíckych rodín, ale aj pre ďalších žiakov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v duchu kresťanských tradícií a zásad. Chceme, aby naša škola bola aj naďalej školou, v ktorej sa budú dobre cítiť žiaci i ich rodičia.

     Aj preto doterajšie zameranie na vyučovanie žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy ostáva naďalej. V každom ročníku máme jednu triedu športovú, ktorú navštevujú ako chlapci, tak aj dievčatá so záujmom o šport, hlavne futbal. Žiaci majú na našej škole pre šport veľmi dobré podmienky a ich úspechy doteraz neboli prekonané žiadnou školou v meste i v okolí. Duch odvahy a bojovnosti nášho patróna, svätého Juraja, má práve tu miesto na svoje uplatnenie. 

    

      

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria