Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Navigácia

Štvrtok 19. 10. 2017

Mapa

Počet návštev: 509724

Fotogaléria

Novinky

 • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

  naša Cirkevná základná škola sa v mesiaci okotóber zapojí do zbierky: "BOJ PROTI HLADU". Kúpou medovníkového srdiečka v hodnote 1 EURO pomôžeme zmierniť hlad, kúpiť pitnú vodu a zabezpečiť lieky pre deti v Hondurase, Haiti, Ukrajine, Albánsku a Rusku. Perníčky a pokladničku na Vaše milodary nájdete pri hlavnom vstupe do našej školy.

  Už teraz Vám všetkým ĎAKUJEME.

 • 13. 10. 2017

  Zdravý životný štýl zohráva dôležitú úlohu vo vývine detí, preto sa stalo dobrou tradíciou vždy v jeseni usporiadať v školskom klube „Deň zdravej výživy“. V tomto školskom roku to pripadlo na 5.10.2017, keď sa oddelenia školského klubu premenili na ovocno-zeleninové kráľovstvá, so všakovakými zdravými pochúťkami, aktivitami zameranými na poznávanie netradičných druhov ovocia a zeleniny, súťažami pre mlsné jazýčky, okorenené dobrou náladou. Ďakujeme všetkým rodičom a spolupracovníkom z CVČ za spoluúčasť na tejto našej klubovej akcii, ktorú sponzorovali či už koláčikmi, výstavnými kúskami zeleniny a ovocia. Výstavka ovocia a zeleniny potrvá do zjedenia všetkých zásob.

 • 13. 10. 2017

  Ružencová púť žiakov CZŠ sv. Juraja 

  Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení a ružencového mesiaca október, sa približne 90 žiakov CZŠ sv. Juraja z Trebišova, spolu s pedagógmi a pani riaditeľkou, vybralo na púť k zázračnému obrazu Klokočovskej Bohorodičky. Na tomto najznámejšom pútnickom mieste Košickej eparchie slávili žiaci svätú liturgiu, ktorú celebroval o. Matúš Marcin s duchovný správcom školy. Po prednáškej o zázračnej ikone ktorá tu slzila, si vypočuli homíliu o nebezpečenstvách súčasnej doby, ktorú zasahuje aj dnešnú mládež. Nasledovalo milé obedňajšie posedenie so správcom farnosti o. Petrom Čintalom. Žiaci sa po spoločnom obede presunuli k Vinianskemu jazeru, odkiaľ sa konal výstup na Viniansky hrad. Namáhavý výstup odmenil krásny výhľad na široké okoli. Z tohto hradu je v prípade priaznivého počasia vidieť až Trebišov. Okrem výhľadu si vypočuli odbornú prednáška z dejín hradu a napokon sa stali súčasťou aj televízneho natáčania rusínskeho magazínu pre RTVS. 

 • 10. 10. 2017

  Dňa 3. 10.2017 v rámci environmentálnej oblasti výchovy, klubkáči využili pekné jesenné počasie a strávili príjemné popoludnie v mestskom hospodárskom stredisku. Venovali sa pozorovaniu zmien v prírode, kŕmeniu zvierat mrkvičkou a v neposlednom rade aj hrám na novozriadenom detskom ihrisku.

                                                                                                                                                            Bc.Čiljaková

 • Chystajte balíky a krabice,

  vypratajte skrine, povaly a pivnice,

  pretože na našej škole prebieha zber papiera

  od 9.10. 2017 do 7.11.2017.

   

 • 27. 9. 2017

  Dňa 27.09 2017 sa na našej škole uskutočnilo zábavné popoludnie venované privítaniu prvákov v školskom klube detí. Pripravili ho deti navštevujúce II.oddelenie školského klubu, pod vedením svojej pani vychovávateľky. Svojim vystúpením ,okrem dobrej nálady, vyčarovali aj  úsmev na tvárach prváčikov a všetkých hostí.Keďže náš školský klub nesie názov „Veselé slniečko“,tak práve takéto veselé slniečka si na pamiatku  z tohto podujatia odniesol každý prvák a prváčka.

                                                                                                                                                               Bc.Oľga Čiljaková

 • Milí rodičia,

  dňa 3.10.2017 o 16:00 h. Vás srdečne pozývame na plenárne zasadnutie združenia rodičov, ktoré sa uskutoční v jedálni školy. Po skončení plenárneho zasadnutia sa uskutočnia triedne aktívy. Účasť všetkých rodičov je nutná z dôvodu volieb zástupcu rodičov do Rady školy a Rady rodičov pri CZŠ sv. Juraja v Trebišove.

                                                                                                                                         vedenie školy

 • 25. 9. 2017

  Do galérie Miss ŠKD boli pridané fotografie.

 • 25. 9. 2017

  Vo štvrtok 21. septembra 2017 sa dvere našej školy otvorili jej bývalým žiakom. Desiati absolventi sa stretli po 55 rokoch od ukončenia základnej školy a toto príjemné stretnutie zorganizoval pán Tereščák. Medzi prítomnými sme našli pána spisovateľa a prekladateľa Petra Štilichu, ale aj aktívneho inline korčuliara, pána Andreja Sabola. S týmito zaujímavými hosťami sa mali možnosť rozprávať naši ôsmaci. Tí sa na besedu zodpovedne pripravili a s milými osobnosťami našej školy sa rozprávali o literárnej tvorbe i športe, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť ich života. Beseda bola pre obe zúčastnené strany veľmi podnetná a žiaci si na ňu ešte st á le milo spomínajú.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria