Navigácia

Streda 5. 10. 2022

Mapa

Počet návštev: 1795231

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Žiaci piateho ročníka navštívili 4.10.2022 na hodine literatúry Zemplínsku knižnicu. Dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí. Niektorí si vytvorili nové čitateľské preukazy, niektorí si požičali knihy a iní boli v našej knižnici prvýkrát. Tete knihovníčke Evke ďakujeme za prednášku. Veríme, že aj táto aktivita privedie našich žiakov k čítaniu a ku knihám.

  Mgr. Františka Oláhová

 • Spolu s naším detským speváckym zborom Angelinom sme v sobotu 1.10.2022 sprevádzali archijerejskú liturgiu v Klokočove pri príležitosti fatimskej soboty pre pedagógov a zamestnancov cirkevných škôl.

 • Hodiny športovej prípravy sú v našej škole plné zábavy, pohybu a radosti.

 • K deťom materskej školy zavítala JABĹČKOVÁ PANI a zistila, že všetky úlohy, ktoré si pre deti pripravila, zvládli na výbornú. Úžasní malí šikovníci.

 • Piatok 30.9.2022 sa žiačky a učiteľka našej školy zúčastnili slávnostného odovzdávania cien celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok v Bratislave v Pálffyho paláci. Do súťaže bolo zaslaných 130 slohových prác. Naša žiačka Nelka Begalová z 8.B, pod vedením Mgr. Františky Oláhovej, vyhrala bronzové pásmo. Sme na ňu veľmi hrdí. Okrem tejto príjemnej udalosti si pozreli viaceré zaujímavé miesta v Bratislave. Naše hlavné mesto má aj v daždi svoje čaro.


 • V piatok 30.9.2022 sa šiesti žiaci 9. ročníka zúčastnili Európskeho dňa jazykov na Cirkevnom gymnáziu Sv. Jána Krstiteľa. Mohli si vypočuť profesorov a študentov rozprávať o svojich skúsenostiach s cudzími jazykmi a zúčastnili sa súťaže, kde hádali, ktoré krajiny vidia na obrázku a ktorý jazyk počujú z nahrávky. Boli veľmi šikovní a vyhrali prvé miesto v tejto súťaži, za čo dostali sladkú odmenu. Bolo to dopoludnie plné zážitkov a nových poznatkov o cudzích jazykoch.

  Ing. Jurina Rusnáková

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria